3L System AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 13:24 CEST

*Periodens resultat efter finansiella poster var 3,0 Mkr (1,6)
*Omsättningen ökade med 7,0 %
*Nettomarginalen uppgick till 16,1 % (9,2)
*Resultat per aktie ökar till 0,91 Kr (0,50)

Koncernen*
3L System redovisar för perioden januari – juni ett resultat efter finansiella poster på 3,0 Mkr (1,6), vilket är en ökning med 88 procent i jämförelse med samma period föregående år. Nettomarginalen uppgick till 16,1 procent (9,2). Nettoomsättningen för perioden ökade med 7,7 procent och uppgick till 18,4 Mkr (17,1).

3L Förvaltningssystem
3L Förvaltningssystem uppnådde för perioden ett rörelseresultat på 0,9 Mkr (2,1) med en rörelsemarginal om 9,8 procent (21,4). Resultatminskningen är till en följd av att ett antal nya större upphandlingar efter avtalsteckning övergått i en leveransfas. 3L Förvaltningssystem har under perioden stärkt sin marknadsposition och efterfrågan på produkten 3L Pro har ökat.

Den 14 augusti lanserades den nya versionen av 3L Pro tillsammans med kunder och externa partners. Produktens mottagande var positivt, vilket värnar för en fortsatt god utveckling under resterande delen av året.

3L Media
3L Media redovisar ett rörelseresultat på 1,8 Mkr (-0,7). Rörelsemarginalen uppgick till 20,5 procent (–9,9). Den kraftiga förbättringen av resultatet beror främst på en positiv utveckling för 3L Media med MBS i Europa.

Under andra kvartalet slutfördes installationer hos ytterligare ett antal strategiskt viktiga kunder. Intresset för 3L Medias produkt ökar och MBS är nu välkänt inom segmentet mediasystem.

3L Media fortsätter att utveckla produkten MBS med målsättning att bli en av de marknadsledande i Europa. Under september kommer 3L Media att medverka vid EADP- mässan** i Budapest.

* Samtliga jämförelsesiffror inom parentes avser perioden januari – juni 2002.

** European Association of Directory and Database Publishers

3L System AB
3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.