SAPA AB

Delårsrapport Januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 08:35 CEST

Resultattillväxten fortsätter

·Vinst per aktie ökade med 1,55 kronor till 5,30 kronor (3,75)
·Resultat före skatt ökade med 43 procent till 291 Mkr (204)
·Rörelsemarginalen ökade till 5,7 procent (4,1)
·Leveransvolymerna upp med 7 procent
·Förvärvet av Remi Claeys Aluminium klart den 23 juni

För ytterligare information kontakta, Staffan Bohman, VD och koncernchef, tel. 08-459 59 00, Bo Askvik, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 08-459 59 18, eller Gabriella Pihl, Informationschef, tel. 08-459 59 62.

Rapporten finns tillgänglig på Sapas hemsida på Internet: www.sapagroup.com. En OH-presentation, som PDF-fil, återfinns under Finansiell information/Kvartalsrapporter.