ITAB Shop Concept

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 14:56 CEST

· Omsättningen ökade med 7 % till 729 Mkr (681)
· Resultat efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande
poster, uppgick till 30 Mkr (12)
· Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 3,00 kr (2,20) · Förvärv av Shop Equipe i Tjeckien och Danmark · Återköp av 415 000 egna aktier

Jönköping den 7 augusti 2003
Sune Lantz
verkställande direktör