Biotage AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 15:16 CEST

Pyrosequencing förvärvar Personal Chemistry AB (se separat press release)

Jeff Bork, styrelseordförande utsedd till ny koncernchef
Nytt kostnadsbesparingsprogram i Pyrosequencing

Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYRO A) presenterar i dag sin delårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2003. Erik Walldén, Pyrosequencings VD ger följande kommentar:

"För de första sex månaderna kan vi notera en försäljningsökning på 13 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Rensat från valutaeffekter var ökningen 30 procent. Kostnadsbesparingsprogrammet som infördes förra hösten har haft avsedd effekt och har resulterat i att kostnadsvolymen, exklusive effekten av balanserade utvecklingskostnader, har minskat med 53,6 MSEK eller 35 procent jämfört med samma period förra året. Integreringen av Corbetts produkter har gått planenligt och från och med juli i år har även försäljningen av dessa produkter startat på viktiga europeiska marknader. Vi har idag initierat ytterligare ett kostnadsbesparingsprogram som från 2004 kommer att sänka de operativa omkostnaderna med ca 70 MSEK på årsbasis. Vi har också fokuserat utvecklingsresurserna mot produkter för sekvensering för korta DNA- strängar där vi bedömer att vi kan växa under de närmaste åren."

Utvecklingen i korthet:
(Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2002)
- Försäljningen ökade med 13 procent till 41,2 MSEK (36,3 MSEK) under första halvåret 2003.
- Resultatet efter skatt uppgick till -72,7 MSEK (-82,5 MSEK) under perioden.
- Resultatet per aktie blev -2,08 SEK (-2,37 SEK) för första halvåret 2003.
- Nytt kostnadsbesparingsprogram sänker de årliga omkostnaderna med ca 70 MSEK
- Pyrosequencing har för 45,4 MSEK genomfört det tidigare annonserade förvärvet av en ägarandel på 17,5 % i Bio-Molecular Holdings, huvudbolag för Corbett Research och Corbett Robotics.
- Avtalet att distribuera Corbetts produkter har utvidgats till att även omfatta viktiga marknader i Europa.