TurnIT AB

Delårsrapport Januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:12 CEST

April-juni 2003
· Koncernens omsättning uppgick till 179,5 (304,3) Mkr, varav
omsättningen i kvarvarande enheter var 218,6 Mkr 2002
· Resultatet efter skatt uppgick till -14,5 (-20,7) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,98) kr
· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -6,2
(-15,1) Mkr

Januari-juni 2003
· Koncernens omsättning uppgick till 397,5 (645,4) Mkr, varav
omsättningen i kvarvarande enheter var 457,0 Mkr 2002
· Resultatet efter skatt uppgick till -28,5 (-36,4) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-1,72) kr
· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -12,4
(-30,7) Mkr

Läs mer i den kompletta rapporten på www.turnit.se eller www.waymaker.se