Wihlborgs Fastigheter AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 08:43 CEST

·Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418)
·Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75)
·Oförändrad vakansgrad

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 11% till 463 Mkr (418). Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 285 Mkr (225).

- Wihlborgs utveckling har under det andra kvartalet varit stabil med oförändrad vakansgrad och ett gott resultat från fastighetsförsäljningar, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB.

- Intresset för investeringar i fastigheter, inte minst bostadsfastigheter, är fortsatt stort. Det första halvåret har vi sålt 36 bostadsfastigheter varav nio till nybildade bostadsrättsföreningar, fortsätter Erik Paulsson.

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20