Trelleborg AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 11:07 CEST

BRA FÖRSTA HALVÅR FÖR TRELLEBORGKONCERNEN

Trelleborgkoncernen rapporterar för första halvåret 2004 en försäljningsökning med 38 procent jämfört med föregående år. Alla affärsområden visar ökad försäljning, och det under hösten 2003 förvärvade Trelleborg Sealing Solutions har haft en fortsatt stark utveckling. Fyra av fem affärsområden hade en organisk tillväxt om cirka 5 procent.
Avyttringen av Trenor som genomfördes under andra kvartalet gav en reavinst om 620 MSEK. Exklusive Trenor ökade Trelleborgkoncernens rörelseresultat med 52 procent.

- Nettoomsättningen uppgick till 6 108 MSEK (4 342) under andra kvartalet,och under det första halvåret till 11 923 MSEK (8 631).
- Resultatet efter skatt ökade under andra kvartalet till 810 MSEK (176), och för halvåret till 1 008 MSEK (317).
- Vinst per aktie ökade under andra kvartalet till 9:30 SEK (2:10), under halvåret till 11:60 SEK (3:80).
- Rörelseresultatet, exklusive Trenor, ökade under andra kvartalet till 360 MSEK (273), och under halvåret till 740 MSEK (487). Resultatet efter finansiella poster ökade under kvartalet till 287 MSEK (253), under halvåret till 583 MSEK (458).
- Första halvåret, exklusive Trenor och goodwillavskrivningar:
- Rörelseresultat (EBITA) 940 MSEK (567)
- Resultat efter finansiella poster 783 MSEK (519)
- Resultat efter skatt 545 MSEK (336)
- Vinst per aktie 6:25 SEK (4:00)
- Förvärv har skett av återstående 49 procent av aktierna i det japanska dotterbolaget Eika Corporation.
- Strukturrationalisering inom Automotive i Nordamerika genomförd. Kostnader i samband med stängning av fabriken i Logansport, Indiana, har belastat andra kvartalets rörelseresultat med 60 MSEK. Positiv resultateffekt beräknas från andra halvåret 2004.


Kontakt
Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, fax: 0410-137 45
mobil: 070-685 65 60
e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström, informationsdirektör
tel: 0410-670 37, fax: 0410-427 63
mobil: 0708-55 21 69
e-post: mikael.bystroem@trelleborg.com

Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör
tel: 0410-670 94, fax: 0410-102 61
mobil: 0708-47 57 33
e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com