Elanders AB

Delårsrapport januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 09:28 CEST

Omsättningen uppgick till 856,4 Mkr (888,5 Mkr).


Resultatet före skatt uppgick till 24,5 Mkr (35,3 Mkr).


Förskjutningar i volymer inom segment Automotive och tillfällig nedgång inom segment Förlag samt minskningar i pris och volymer inom Directories viktigaste orsakerna till försämringarna i omsättning och resultat.


Under kvartalet slöts avtal om förvärv av Skövde Offset samt ett flerårigt leveransavtal med AB Volvo i samband med förvärvet av dokument- och distributionsenheten i Celero/AB Volvo. Vidare etablerades ett joint venture med Hansaprint i Ungern.


Nettovinsten uppgick till 24,3 Mkr (19,5 Mkr) eller 2,90 kronor per aktie (2,33 kronor per aktie). I nettovinsten ingår en skatteintäkt om 12 Mkr.


Det operativa kassaflödet uppgick till 41 Mkr (67 Mkr).


För 2004 upprepas prognosen om förväntad förbättring i såväl omsättning som resultat före skatt jämfört med 2003 samt ett fortsatt positivt kassaflöde.