Billerud AB

Delårsrapport Januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 12:26 CEST

Rörelseresultatet under perioden januari-juni blev MSEK 386, en minskning med 34 % jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av lägre priser och förändrade valutakurser. Leveranserna uppgick till 680 000 ton, en ökning med 6 % trots omfattande underhållsstopp.
Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet under andra kvartalet med 28 % eller MSEK 64. Underhållsstoppen i Gruvön och Skärblacka påverkade resultatet negativt med cirka MSEK 80.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 345 och avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 20 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 11 %.
Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 391, MSEK 80 högre än under samma period 2003.
Styrelsen har beslutat om fortsatta återköp av aktier.
Billeruds resultat efter finansiella poster förväntas uppgå till cirka MSEK 800 under 2004, jämfört med MSEK 1 042 under 2003. Förändrade valutakurser utgör cirka MSEK 250 av nedgången.

Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.