PartnerTech AB

Delårsrapport januari – juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 08:30 CEST

Väsentligt förbättrat rörelseresultat
Tjugotre procents organisk tillväxt första halvåret

Nettoomsättningen ökade till SEK 803,2 miljoner (652,6).

Rörelseresultatet uppgick till SEK 24,0 miljoner (-19,1).

Resultatet efter skatt uppgick till SEK 10,0 miljoner (-19,9).

Resultatet efter skatt per aktie var SEK 0,87 (-1,74).

PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 300 medarbetare, omsatte drygt 1,3 miljarder kronor under 2003 och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.(www.partnertech.se)