ElektronikGruppen BK AB

Delårsrapport januari - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 12:32 CEST

- Orderingången ökade 55% till 391 (251) Mkr
- Omsättningen ökade 36% till 352 (259) Mkr
- Resultat efter finansnetto 13,3 (–1,3) Mkr
- Resultat efter skatt 8,3 (–1,4) Mkr
- Resultatet per aktie blev 1,49 (–0,26) Kr
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,5 (17,8) Mkr


För ytterligare information kontakta:
VD Johnny Alvarsson, tel 070-589 17 95