Teleca AB

Delårsrapport januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 08:43 CEST

Teleca åter på väg in i tillväxtfas

- Omsättning 1 320 Mkr (1 280)

- Internationell försäljning uppgick till 54 % (44)

- Organisk försäljningstillväxt börjar öka och uppgick till 6 % under andra kvartalet

- Resultat före skatt -8 Mkr (22) och efter skatt -19 Mkr (1). Resultat per aktie -0,32 kr (0,02). Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar 0,50 kr (0,86)

- Rörelseresultat (EBITA) 48 Mkr (81). Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 Mkr (11)

- Helårsprognosen kvarstår: Försäljningen förväntas att fortsätta växa och rörelseresultatet (EBITA) förväntas bli väsentligt högre än 2003 (52 Mkr)


Stockholm den 16 juli 2004
Teleca AB (publ)
(org. nr 556250-3515)

För styrelsen:

Dag Sundström, VD och koncernchef
Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida
www.teleca.com

För ytterligare information kontakta:

Dag Sundström, VD, Teleca AB
Tel. 08-579 116 01, mobil 0705-11 64 58
e-post: dag.sundstrom@teleca.com

Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB,
Tel. 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30
e-post: thomas.pantzar@teleca.com

Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB
Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56
e-post: johannes.rudbeck@teleca.com

This information is also available in English.

Teleca är ett internationellt IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 2 900 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se


Teleca AB
Box 47606
117 94 Stockholm
Tel: 08 579 116 00
Fax: 08 579 116 10