Scribona AB

Delårsrapport januari – juni 2004 för Scribona-koncernen

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 12:28 CEST

- Intäkterna under kvartalet uppgick till 2.729 Mkr (2.689). Intäkterna under halvåret uppgick till 5.932 Mkr (5.810).

- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5 Mkr (-21) och resultatet efter skatt till -12 Mkr (-25). Rörelseresultatet för halvåret blev 36 Mkr (-39). Rörelseresultatet för halvåret inkluderar nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 40 Mkr. Resultatet efter skatt blev 15 Mkr (-45).

- Resultat per aktie för halvåret blev 0,29 kr (-0,88).

- PC-försäljningen ökade 18% under kvartalet med stabila priser och stigande marginaler. Förändring av produktmixen för servers, tillika med en svag efterfrågan, sänkte marginalerna.

- Kassaflödet har under första halvåret förbättrats med 201 Mkr.


För ytterligare information, kontakta:
Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50
Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88