Hexagon AB

Delårsrapport januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:42 CEST

Ett rekordstarkt andra kvartal 2007
• Orderingången ökade till 3 651 MSEK (3 573). Den organiska tillväxten i orderingången var 12 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 3 516 MSEK (3 377). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 15 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 28 procent till 555 MSEK (434).
• Resultatet efter skatt ökade med 56 procent till 511 MSEK (328).
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 51 procent till 1,92 SEK (1,27).
• Totalt nio bolag/rörelser förvärvades under kvartalet, främst inom mätområdets affärssegment maskinautomation och geospatial information.
• En 3:1 split av Hexagonaktien genomfördes med 13 juni som avstämningsdag.

Ett rekordstarkt första halvår 2007
• Orderingången ökade till 7 431 MSEK (6 981). Den organiska tillväxten i orderingången var 15 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 7 015 MSEK (6 712). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 13 procent.
• Resultatet före skatt ökade med 39 procent till 1 051 MSEK (756).
• Resultatet efter skatt ökade med 60 procent till 947 MSEK (591).
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 47 procent till 3,56 SEK (2,42).

För ytterligare information kontakta Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, tel 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.