Dannemora Mineral AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 08:41 CEST

Organisationen förstärks genom anställning av två nyckelpersoner, platschef och marknadschef, med gedigen branscherfarenhet.
Geokemisk provtagning har visat anomala guldhalter i moränen på flera ställen.
Dannemora Magnetit AB har lämnat in ansökan om miljötillstånd för brytning och malmbehandling i Dannemora.
Stort intresse för nyemissionen som övertecknades drygt 7 gånger.
Resultat efter finansnetto under perioden uppgick till -3,0 (-0,1) mkr.
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 10,9 (0,8) mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-0,2) mkr.
Likvida medel per den 30:e juni 2007 uppgick till 81,1 (0,0) mkr.

Delårsrapporten i pdf-format finns tillgänglig via länken nedan.


Delårsrapport januari - juni 2007

http://hugin.info/137553/R/1145679/217746.pdf