ReadSoft

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 08:47 CEST

- Omsättningen för första halvåret ökade med 9 procent till 236,8 (217,6) Mkr
- Resultat efter skatt för perioden blev 0,7 (12,2) Mkr
- Resultat efter skatt per aktie för perioden blev 0,02 (0,39) kr
- Omsättningen för andra kvartalet ökade med 11 procent till 127,6 (115,3) Mkr
- Resultatet efter skatt för andra kvartalet blev 3,3 (11,5) Mkr
- Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,10 (0,37) kr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret blev 16,1 (16,0) Mkr


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Trots en finansiellt sett något svagare utveckling än planerat under kvartalet lovar utvecklingen i övrigt under första halvåret gott inför framtiden. Försäljningen på den viktiga USA-marknaden har tagit fart, framför allt inom SAP segmentet och vår nya generation av DOCUMENTS har börjat säljas och installeras hos kunder med god respons.

I slutet av maj etablerade ReadSoft ett dotterbolag i Asien med säte i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Med ett växande antal partners och stora, globala kunder i regionen är det naturligt med en egen etablering. ReadSoft har nu egen representation i 14 länder på fyra kontinenter.

Under den årliga dokumenthanteringsmässan AIIM, i USA belönades ReadSoft i april med utmärkelsen "ACE Award" av den Amerikanska nättidningen ECM Connection. ReadSoft erhöll priset inom kategorin "Compliance" för utvecklingen av sin fakturahanteringslösning ReadSoft DOCUMENTS for Invoices gentemot ERP system som SAP, Oracle E-Business Suite och MicroSoft MySAP(TM). Det var första gången ReadSoft erhöll utmärkelsen.

ReadSoft har gjort ett antal betydande affärer under kvartalet. Bland annat har Schenker-Joyau, ett dotterbolag till tyska Schenker Group och ett av de ledande logistikbolagen i Frankrike, beslutat sig för att automatisera sin fakturahantering och valt ReadSoft DOCUMENTS for Invoices för att processa de 240 000 fakturor som företaget årligen hanterar. The Hospitals Contribution Fund (HCF), ett privatägt australiensiskt försäkringsbolag, utökar användningen av dokumenthanteringslösningar genom att också automatisera sin fakturahantering. Värdet på det senaste avtalet är drygt 1,4 miljoner kronor för ReadSoft.
SFR, ett av Frankrikes stora telekombolag, har valt ReadSoft DOCUMENTS for Invoices för att automatisera hanteringen av de ca 200 000 fakturor som företaget får in varje år. Lösningen kommer att integreras med SFRs befintliga affärssystem från SAP, och automatiserar hela flödet från beställning till betalning.

För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller Jonna Opitz, Informationschef på 042-490 21 08 eller CFO Jan Bertilsson på 042 - 490 21 43.
Besök dessutom gärna www.readsoft.se