Orexo AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 08:53 CEST

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

-Nettoomsättningen uppgick till MSEK 15,2 (55,4)
-Resultat efter skatt var MSEK -94,5 (-9,3)
-Resultat per aktie uppgick till SEK -6,80 (-0,70)
-Orexos årsstämma hölls den 23 april – styrelsen omvald
-Patent för OX 17 godkänns i Europa

ANDRA KVARTALET 2007

-Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,8 (5,1)
-Resultat efter skatt var MSEK -56,6 (-24,6)
-Resultat per aktie uppgick till SEK -4,06 (-1,85)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

-Orexo etablerar säljstyrkor på den nordiska marknaden – bildar gemensamt marknadsbolag med ProStrakan


För fullständig rapport, se länk till pdf-fil nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, vice VD och Finansdirektör, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 44, e-post: claes.wenthzel@orexo.se

TILL REDAKTÖRERNA

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på att identifiera suboptimala terapeutiska egenskaper hos befintliga produkter och utveckla mer effektiva och verkningsfulla administreringsmetoder för dem. Genom att kombinera godkända aktiva substanser med Orexos drug deliveryteknologier kan deras terapeutiska värde ökas, exempelvis genom att verka snabbare eller innebära enklare administrering. Denna verksamhetsmodell har som målsättning att föra ut produkterna på marknaden snabbare, med lägre utvecklingsrisk och till lägre kostnader.

Orexo, vars huvudkontor och utvecklingslaboratorier är belägna i Sverige, är för närvarande verksamt över hela världen, genom utvecklings-, licens- och distributionsavtal på samtliga större marknader.

Orexo har en balanserad portfölj med två produkter på marknaden, tre i registreringsfas och/eller sen klinisk utvecklingsfas, och två i formuleringsfas.

Orexo är noterat på OMX nordiska lista för Mid Cap-bolag (tickersymbol; ORX).