Biotage AB

Delårsrapport januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:02 CEST

• Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 131,1 (128,3) MSEK och för första halvåret 2007 till 250,0 (249,0).
Till jämförbara valutakurser och exklusive produktområdet Chem Dev vilket är under avveckling, ökade försäljningen med 8 procent för båda perioderna.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 11,1 (-2,2) MSEK och för första halvåret 2007 till 18,3 MSEK (-14,3) .

• Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 38,1 (4,0) MSEK och resultatet per aktie var 0,43 (0,04) SEK.

• Under andra kvartalet har aktivering av uppskjutna skattefordringar skett med 27,6 MSEK.

• För första halvåret 2007 uppgick nettoresultatet till 45,3 MSEK (-16,8) och resultatet per aktie var 0,51 (-0,19) SEK.

• Biotage har avtalat med ett av Kinas ledande kontraktforskningsföretag, Shanghai Chempartner Co., Ltd. avseende leverans av instrument med ett ordervärde på cirka 10 miljoner kronor, Biotage största enskilda order hittills i Kina.

• Ett nytt marknadssegment introducerades – Molecular Imaging


För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef , tel: 0707-49 05 84,
Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0705-93 52 73

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 332 anställda och omsatte 520 MSEK under 2006. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com