E.ON Sverige AB

Delårsrapport januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 11:03 CEST

• Intäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 16,4 miljarder kronor (14,5)
• Det justerade resultatet före finansiella poster och skatt uppgick till 4,6 miljarder kronor (4,3)
• Första halvårets resultat efter skatt uppgick till 2,7 miljarder kronor (2,3)
• Resultat per aktie uppgick till 14:35 kronor (12:23)
• Sjunkande elmarknadspriser har kompenserats av koncernens prissäkringsaktiviteter samt högre vattenkraftproduktion
• Kostnader för orkanen Per uppgår till 875 miljoner kronor

Läs mer i bifogad fil.