Home Capital

Delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 13:46 CEST

 Nettoresultat från kortfristiga värdepappersinnehav uppgick till 4,3 (-) MSEK.

 Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (1,4) MSEK.

 Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,28 SEK.

 Home Capital investerade 1 054,6 MSEK i värdepapper.

 Home Capital erhöll 35,8 MSEK i återbetalning på investeringen i ParTankers till följd av ParTankers försäljning av fyra tankfartyg.


För ytterligare information kontakta:
Mads Koch, CFO för Home Capital, telefon +47 22 40 13 25, mobil +47 482 58 490Kort om Home Capital
Home Capital är ett kapitalförvaltningsbolag som direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag äger och förvaltar värdepapper och lös egendom. Home Capital genomför främst strategiska och långsiktiga investeringar med betydande värdestegringspotential. Kortsiktiga investeringar sker i aktier, ränte-, valuta-, och derivatinstrument. Home Capitals verksamhet bedrivs genom det helägda norska bolaget Home Capital AS. Bolaget noteras på First North från och med den 26 januari 2007 och handlas under kortnamnet HOCA. Home Capitals certified advisor är Remium AB För mer information besök www.homecapital.se.


HOME CAPITAL AB, Box 5845, 102 48 Stockholm, info@homecapital.no, www.homecapital.no