LKAB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 14:05 CEST

• Nettoomsättningen ökade med 12 % och blev 8 334 (7 428) Mkr.
• Rörelseresultatet ökade med 8 % och blev 3 282 (3 047) Mkr.
• Resultat efter finansiella poster blev 3 471 (3 130) Mkr.
• Resultat efter skatt blev 2 436 (2 219) Mkr.

Hela rapporten bifogas.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Martin Ivert, VD, 070-373 81 00 eller Leif Boström, ekonomidirektör, 070-373 81 62 efter klockan 17:00 tisdag 21 augusti 2007.

Hälsningar

Christina Niemi Autio
LKAB, Information
SE 98186 Kiruna
Tel: +46 980 710 41, +46 70 342 10 41
Fax: +46 980 109 02
christina.niemi.autio@lkab.com