Opcon AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:50 CEST

Stärkt plattform för framtida lönsam tillväxt inom energi- och miljöteknik

• Prioritet på strategisk tillväxtplattform före kortsiktig lönsamhet.
• Tillväxtmål tidigareläggs; redan i slutet av 2009 ska omsättningen uppgå till 1 000 mkr i årstakt.
• Förbättrat resultat kvartal 3, fortsatt förbättring kvartal 4.
• Flera bolagsförvärv har genomförts som del av satsningen inom Renewable Energy. Inga resultat från de stora förvärven har konsoliderats.
• Produktion och anläggningsbygge för Opcon Powerbox har startat.
• Positivt resultat för affärsområdet Renewable Energy, trots stora satsningar.
• Volymtapp, valutaeffekter samt personalavvecklingskostnader tynger Engine Efficiency
under kvartal 2.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,6 mkr (31,2 mkr), varav för andra kvartalet 1,5 mkr (15,4 mkr).
• Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 7,8 mkr (28,5 mkr), varav för andra kvartalet 0,7 mkr (14,2 mkr).
• Omsättningen uppgick till 171,5 mkr (229,2 mkr), varav för andra kvartalet 78,5 mkr (115,4 mkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,7 mkr (21,3 mkr), varav för andra kvartalet 0,8 mkr (10,8 mkr).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,38 kr (1,49 kr), varav för andra kvartalet 0,05 kr (0,76 kr).


Kommande informationstillfällen
• Delårsrapport för perioden juli–september 2007 lämnas den 19 oktober 2007.
• Bokslutskommuniké för 2007 lämnas den 21 februari 2008.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, 08-466 45 00, 070-594 79 60
Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir., 0532-611 22, 070-330 05 02
Niklas Johansson, Communications Officer, Opcon AB, 08-466 45 11, 070-592 54 53

Opcon AB (publ)
Magnetgatan 1, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-611 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se, www.opcon.se.Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, USA och Kina. Antalet anställda är cirka 330. Aktien är noterad på OMXbörsen.
Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Technology, Svensk Rökgasenergi (SRE), Opcon Autorotor samt Mitec Instrument.
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou (Opcon Tech), Lysholm Technologies, Laminova Production samt Opcon Inc., USA.
Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget REAC .