Pricer

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:03 CEST

• Nettoomsättning 167,0 (170,3) MSEK

• Resultat efter skatt -14,9 (-37,1) MSEK

• Resultat per aktie -0,01 (-0,05) SEK

• Orderingång 236,4 (189,6) MSEK

• Bruttomarginal förbättrades till 28 (16) procent

• Rörelseresultat -13,9 (-35,3) MSEK, en förbättring med 61 procent

• Likvida medel 52,5 (29,0) MSEK

• Pricer vald för ny roll-out för ca 100 butiker i Japan

• Pricer och Ishida tecknar licensavtal för samarbete med utveckling av nya generationens trådlösa grafiska display. En första betalning på 14 MSEK har erhållits för denna licens

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Pricer utser Charles Jackson till ny VD från 1 september

• Synergier och plan för omstrukturering förväntas spara 25 MSEK per år

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD Pricer AB, 08-505 582 00


Pricer AB (publ)
Bergkällavägen 20-22
192 79 Sollentuna

Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993

Informationen är sådan som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2007 klockan 09:45

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer över 3 100 installationer på tre kontinenter och en marknadsandel på ungefär 60 procent. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com