Stille AB

Delårsrapport januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 13:46 CEST

• Nettoomsättningen minskade med 20% till 47,9 (59,7) mkr för perioden
• Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (-12,1) mkr för perioden
• Resultat per aktie blev 0,00 (-0,04) kr för perioden
• FDAs föreläggande mot Stilles kund, GE OEC Medical Systems, har fortsatt negativt påverkat
försäljningen av bordet ImagiQ(TM)

Andra kvartalet
• Nettoomsättningen minskade med 11% till 23,8 (26,6) mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-15,5) mkr
• Resultat per aktie blev 0,00 (-0,05) kr för andra
• Ergon Sutramed ny distributör i Italien
• STILLE-GRAY introduceras på Amerikanska marknaden
• Bruce Grant ny styrelseledamot och Tomas Camnell ny fabrikschef i Eskilstuna

Väsentliga händelser efter perioden
• Michael Carney dotterbolagschef i USA
• Assut Europe ny distributör i Storbritannien
• Stille genomför nyemission som övertecknades

För ytterligare information:
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 11