StrongPoint Sverige

Delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 13:58 CEST

Affärsområde Handel ökade med 136 procent första halvåret

Andra kvartalet 2007

Nettoomsättningen ökade till 101,8 (78,5) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (0,0) mkr inklusive engångskostnader om 5,4 mkr
Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (0,3) mkr
Resultat per aktie uppgick till -0,05 (0,00) kr
CashGuard Blue Tömningsbox i drift
Renodling av SQS och CashGuard koncernerna
Handel ökade 177 procent under kvartalet
Lars Ingman anställd som ny CFO
Pontus Ljungberg tillträdde som servicechef


Första halvåret 2007

Styrelsen beslutade att renodla bolaget mot Handel. Affärsområde CIT/ATM säljs eller särnoteras
Distributörsavtal tecknades med LaSer Symag i Frankrike, Pharmatechnik i Tyskland och RBS i Sverige
Agne Pettersson tillträdde som VD


Händelser efter periodens utgång

Panaxia tecknar femårigt ramavtal
CashGuard-system nummer 10 000 levererades
Omsättningsmålen för Handel höjs


För ytterligare information kontakta;

Agne Pettersson, VD och koncernchef, tel. 08-732 22 00, agne.pettersson@cashguard.com
Nils Owe Engström, tf Finansdirektör, tel. 08-732 22 00, nils-owe.engstrom@cashguard.com

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari-juni 2007

http://hugin.info/130261/R/1148766/219574.pdf