Insight Oil & Gas

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:41 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46411

INSIGHT OIL & GAS: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

(NMG:INOG MTF)

Insight Oil & Gas AB (publ) listat på Nordic MTF presenterar delårsrapporten för första halvåret 2007.


Delårsrapporten i sammandrag

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 505 660 kr.

EBITDA (resultat före räntor, skatt och avskrivningar) uppgick till 266 689 kr.

Resultat efter skatt under perioden uppgick till 125 755 kr.

Resultat per aktie för perioden blev 0,085 kr.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 015 529 kr.

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 9 461 839 kr vilket gav en soliditet på 99,2 procent.


VDs sammanfattande kommentarer

Bolagets verksamhet utvecklas enligt plan.

- I östra Texas har under perioden Crawford#1, Anderson#2, Rio#1, Hudman#6 borrats färdigt. De tre förstnämnda brunnarna produktionssattes under mars, Hudman#6 gick i produktion i början av april.

- Under perioden tecknade bolaget avtal med BASA Resources Inc om att delta i borrningen av Spoor#1 med en ägarandel på 3 procent. Spoor#1 ligger i Angelton fältet som ligger söder om Houston blev färdigborrad i slutet av maj och den lokala operatören har konstaterat gasfyndigheter i flertalet zoner och tre av dem kommer att produktionssättas i ett första steg. Arbetet med att produktionssätta brunnen har pågått under sommaren och den beräknas gå i produktion i början av september.

- I juni påbörjades borrningen av bolagets första horisontella brunn, Hudman#7H som framgångsrikt färdigborrats efter periodens utgång. Frac av brunnen är planerat att äga rum andra veckan i september.

- Efter periodens slut har bolaget genomfört ett VD-byte. Styrelseledamot Ein Stadalninkas har ersatt Rickard Öhrn som bolagets VD. Rickard Öhrn kvarstår som styrelseledamot i bolaget. I och med VD-bytet intensifierar nu bolaget arbetet med att utveckla verksamheten till nya geografiska områden i Östeuropa.För delårsrapporten i sin helhet besök bolagets hemsida: www.insightoil.se eller se bifogad fil.

Vid frågor, kontakta gärna
Ein Stadalninkas
VD, Insight Oil & Gas AB (publ)
Telefon: +7 985 998 0681
E-post: info@insightoil.se


Om Insight Oil & Gas AB (publ):
Företaget investerar i utvinning av gas och olja genom att delta som investerare i borrprojekt i befintliga utvinningsområden där områden förbisetts eller där ny teknik möjliggjort att utvinningsprojekt kan genomföras kommersiellt framgångsrikt.

Om Nordic MTF:
Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se. Nordic MTF hette tidigare Nordic OTC, men har bytt namn under januari 2007.


(för fullständig rapport se bifogad fil)