Zodiak Television AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:14 CEST

Första halvåret 2007
# Rörelsens intäkter uppgick till 440,6 MSEK (254,8), en ökning med 72,9%.
# Rörelseresultatet uppgick till 18,8 MSEK (15,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3% (6,1%).
# Resultat efter finansiella poster uppgick till 13,2 MSEK (12,0).
# Resultatet efter skatt uppgick till 11,8 MSEK (11,1).
# Resultatet per aktie uppgick till 0,59 SEK (0,56).

Andra kvartalet 2007
# Rörelsens intäkter uppgick till 204,9 MSEK (128,5), en ökning med 59,5%.
# Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MSEK (3,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,1% (2,8%).
# Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 MSEK (0,7).
# Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (2,9).
# Resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,15).

Händelser efter periodens utgång
# Zodiak Televisions ryska dotterbolag Dixi Media förvärvar 75 % av det ukrainska produktionsbolaget YS Films.
# Zodiak Television avser förvärva det Londonbaserade, internationella distributions- och produktionsbolaget Bullseye TV som skall axla hela koncernens internationella distribution samtidigt som dess produktionsdel skall komplettera Diverse Productions i England. Se tidigare pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Patrick Svensk
VD & Koncernchef
0708-660730

Zodiak Television AB verkar inom utveckling, produktion och exploatering av rörliga bilder under varumärkena MTV Mastiff, Mastiff Media, Jarowskij, T & T Broadcasters, Look Entertainment, Diverse Productions, Social Club Productions, 5th Element, Yellow Bird, TeleAlliance och Dixi Media i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, USA, Polen, Ryssland och Ukraina. Dotterbolaget Zodiak Television World säljer koncernens och andra produktionsbolags program och rättigheter på den internationella marknaden med kunder i knappt 70 länder.