Sveaskog

Delårsrapport januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:55 CEST

Andra kvartalet
• Kvartalets nettoomsättning uppgick till 1 968 MSEK (1 647).
• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 328 MSEK (226).
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 416 MSEK (378), vari ingår realisationsvinster från försäljningar av skogsfastigheter med 81 MSEK (77).
• Periodens resultat för kvarvarande verksamheter förbättrades till 278 MSEK (234).

Januari – juni
• Koncernens nettoomsättning för januari – juni 2007 uppgick till 3 748 MSEK (3 191).
• Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 734 MSEK (395).
• Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 980 MSEK (686).
• Periodens resultat för kvarvarande verksamheter förbättrades till 648 MSEK (399).
• Resultatförbättringen under första halvåret jämfört med samma period föregående år beror i
huvudsak på högre försäljningspriser och ökade leveransvolymer.

Vid frågor kontakta
Gunnar Olofsson, vd och koncernchef,
tel 08-655 91 74, 070-334 15 16

Linda Andersson, informationschef,
tel 08-655 91 06, 0708-72 22 05
www.sveaskog.se