Electra Gruppen AB

Delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:53 CEST

LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET
Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden. Sju nya butiker har anslutit sig till kedjan under första halvåret.
Omskyltning till ny profil har skett av AUDIO VIDEO butikerna, vilket har belastat resultatet med 1,7 MSEK. Det nya profilprogrammets särskilda marknadsföring och utbildning är genomförd till en kostnad av 1,0 MSEK.
Butiksdatasystemet Smart är installerat i telecomkedjan Tecshops 17 butiker.
Express Logistics leveranser av Optimus produkter till 33 länder fungerar mycket väl.

JANUARI - JUNI 2007
Nettoomsättningen uppgick till 545,5 MSEK (525,0), en ökning med 3,9 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 14,8 MSEK (14,1). Resultatet har belastats med 1,7 MSEK i kostnader för omprofilering av AUDIO VIDEO.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 14,7 MSEK (13,7).
Resultat efter skatt uppgick till 10,6 MSEK (9,9).
Resultat per aktie uppgick till 2,05 SEK (1,97).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,3 MSEK (-30,3).
Eget kapital uppgick till 176,2 MSEK (161,6).
Eget kapital per aktie uppgick till 33,88 SEK (31,30).

APRIL - JUNI 2007
Nettoomsättningen uppgick till 273,2 MSEK (271,8), en ökning med 0,5 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (8,7). Resultatet har belastats med 1,7 MSEK i kostnader för omprofilering av AUDIO VIDEO.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,6 MSEK (8,6).
Resultat efter skatt uppgick till 4,8 MSEK (6,3).
Resultat per aktie uppgick till 0,92 SEK (1,22).
Electra har genom Express Logistics tecknat avtal med Optimus om distribution till 33 länder.
Butiksdatasystemet Electra Smart har under april sålts till ny extern kund. Avtal har tecknats med telecomkedjan Tecshop bestående av 17 butiker.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

SAMMANDRAG
Utveckling koncernen (MSEK) 1/1-30/6 1/1-30/6 1/7-06 1/7-05 Helår
2007 2006 30/6-07 30/6-06 2006


Nettoomsättning 545,5 525,0 1 305,5 1 177,9 1 285,0
Rörelseresultat 14,8 14,1 45,3 56,8 44,6
Resultat efter finansiella poster 14,7 13,7 45,6 51,8 44,6
Resultat efter skatt 10,6 9,9 31,0 44,3 30,3
Rörelsemarginal (%) 2,7 2,7 3,5 4,8 3,5
Soliditet (%) 45,8 42,2 45,8 42,2 41,6
Eget kapital per aktie (SEK) 33,88 31,30 33,88 31,30 35,62
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,05 1,97 5,96 8,58 5,87
Antal aktier vid periodens utgång 5 201 120 5 162 120 5 201 120 5 162 120 5 162 120