FastPartner

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:12 CEST

• Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 184,8 MSEK (160,8)
• Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 83,1 (47,4) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 189,4 (74,8) MSEK, resultat före skatt uppgick till 258,1 (103,1) MSEK
• Resultat per aktie blev 3,72 (1,47) kr