Capilon

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:58 CEST

Nettoomsättning 200,8 (101,2)* MSEK
Rörelseresultat 9,9 (7,7)* MSEK
Resultat efter skatt 6,3 (6,4)* MSEK
Resultat per aktie 0,22 (0,34)* SEK
Eget kapital per aktie 2,20 (1,11)* SEK
Kvartal 2: nettoomsättning 127,2 (53,9)* MSEK, rörelseresultat 5,7 (3,8)* MSEK, resultat efter skatt 3,6 (3,5)* MSEK och resultat per aktie 0,11 (0,19)* SEK
* Jämförelsesiffran inom parentes anger endast dotterbolaget TermoRegulators uppgifter för 2006, då Termo Holding koncernen är nybildad och konsoliderades först den 1 november 2006.

Väsentliga händelser under rapportperioden
Förvärv av Österby Gjuteri AB i mars 2007
Österby Gjuteris affärsområde MJP tog rekordorder på 50 MSEK i juni 2007

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Försäljning av industrifastighet i augusti 2007
MJP tog två order värda totalt 64 MSEK i Sydeuropa avseende nya vattenjetprodukter i augusti 2007