Lappland Goldminers AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:08 CEST

En riktad nyemission har tillfört Bolaget 100 miljoner kronor före emissionskostnader.
Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt har den 10 april kungjort Lappland Goldminers ansökan om tillstånd för guldgruva och processverk i Fäboliden i Lycksele kommun. Miljödomstolen har nu gjort bedömningen att ansökan är komplett och tillräcklig för behandling och beslut.
"Antagen mineraltillgång" för Gubbträsks guld-, zink-, bly- och silvermineralisering anges i pressmeddelande den 13 juni till,
o Guldmineraliseringen: 700 000 ton med 1,6 Au g/t
o Zink-, bly- och silvermineraliseringen: 2 100 000 ton med 1,2 Zn %, 1,1 Pb % och 11 Ag g/t.
Bolaget har förvärvat samtliga guldprojekt från det kanadensiska börsnoterade bolaget Northern Lion Gold Corporation i Finland, inklusive guldprojektet Haveri på Guldlinjens antagna förlängning i sydvästra Finland. Brytning bedrevs i Haveri under åren 1942-1962 för koppar, guld och kobolt. Projektet bedöms ha stor guldpotential.


Händelser efter rapportperiodens utgång

Två begagnade sekundärkvarnar har inköpts från den nedlagda gruvan i Laisvall. Avsikten med den extra malkretsen är att öka utbytet till ca 90% för processen i Fäboliden.


Periodens resultat

För ett prospekteringsbolag med inriktning mot produktion i egen regi är den främsta uppgiften att omvandla tillgängliga medel till utökade malmreserver och mineraltillgångar samt att utveckla projekten tekniskt och ekonomiskt. Bolaget har under perioden fortsatt sina undersökningar i stor omfattning på ett flertal projekt. Bolaget aktiverar nedlagda kostnader på mogna projekt varför det rapporterade resultatet är beroende på dels den totala insatsen dels på fördelningen mellan mogna och tidiga projekt.

Resultatet under rapportperioden är -5,7 (föreg. år -11,4) mkr.

Rapporttillfällen
Bokslutskommunikén lämnades den 28 februari 2007.
Delårsrapporten januari-mars lämnades den 31 maj 2007.
Delårsrapporten januari-september 2007 kommer att lämnas den 30 november 2007.


Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättningen att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på Oslobörsens OTC lista.

Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och Haveri trakten i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor som resultat av egen prospektering alternativt ackvisition.

Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.

Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Leif Carlson och Karl-Åke Johansson, som av SveMin är registrerade som "Kvalificerade personer".

Lycksele den 31 augusti 2007

Karl-Åke Johansson
Verkställande direktör

För mer information se vår hemsida: www.lapplandgoldminers.com

eller kontaktaKarl-Åke Johansson, VD Tomas Björklund, ledamot
karl-ake.johansson@lgold.se tomas.bjorklund@lgold.se
Tel. 0950-275 01, 070-625 22 57 Tel. 070-662 35 35