TracTechnology AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:15 CEST

(Aktietorget: TRAT B)

Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv

· Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2,2 (0,8) Mkr och för halvåret till 4,3 (1,3) Mkr, en ökning med 236 procent inklusive företagsförvärv.
· Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -4,0 (-1,2) Mkr och för halvåret till -6,7 (-2,3) Mkr eller -0,41 (-0,25) kronor per aktie.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet uppgick till -5,7 (-1,7) Mkr och för halvåret till -7,6 (-4,4) Mkr.
· Soliditeten uppgick till 81 procent.
· Under juni slöts ett samarbetsavtal mellan Prevas AB och TracTechnologys affärsområde MeatTrac. Avtalet innebär en betydande förstärkning av TracTechnologys erbjudande med en produkt som fungerar väl hos nöjda kunder samt att utvecklingstiden kortas avsevärt för MeatTrac konceptet inom slakt och styckning.
· Marknaderna i både USA och Ryssland har aktualiserats genom politiska utspel och beslut. I september 2008 träder nya regler i kraft för ursprungsmärkning av livsmedel på USA-marknaden.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Mats Nordström, Verkställande Direktör
+46-(0)8-556 934 01, +46-(0)70-595 94 92

Krister Moberger, Finanschef
+46-(0)8-556 934 02, +46-(0)70-564 47 32


TracTechnology AB (publ), org.nr 556623-1030, har sitt säte i Stockholm.
Bolagets aktie handlas sedan december 2005 på Aktietorget.

Adress: Gustavslundsvägen 147
SE-167 51 Stockholm.

Mail: office@tractechnology.se
Hemsida: www.tractechnology.se