Ruric AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:18 CEST

• Bokfört värde för fastigheterna har under perioden ökat från 1 211,0 MSEK till 1 476,3 MSEK

• Nettoomsättningen uppgick för perioden januari-juni till 17,0 (6,8) MSEK

• Resultat efter skatt uppgick för perioden januari-juni till -20,2 (-42,2) MSEK

• Resultatet per aktie uppgick för perioden januari-juni till -3,54 (-17,00) SEK

• Uppnådd uthyrning av färdigställda lokaler leder till att Ruric kommer att redovisa ett positivt resultat efter finansnetto fr.o.m. årsskiftet 2007-2008

• Den mest omfattande fasen av ersättningsbyggnationerna för ryska militären inom Moika/Glinki-projektet har avslutats, och efter periodens utgång har militärens accept av levererade byggnader erhållits och formell invigningsceremoni i närvaro av högsta militärledningen har genomförts

• Ruric har för S:t Petersburgs stadsledning presenterat bolagets höga ambitionsnivå inför kommande anbudsprocesser i stadens regi för stora fastighetsutvecklingsprojekt

För ytterligare information
Thomas Zachariasson, VD
tel: 08-509 00 100/101, 070-563 77 14
thomas@ruric.com
www.ruric.com

Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i centrala S:t Petersburg.

Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.