FormPipe Software AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007 FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:33 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46221FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR FORMPIPE SOFTWARE
Perioden 1 januari - 30 juni 2007
· Nettoomsättningen uppgick till 30,0 Mkr (15,5 Mkr) en ökning med 93 %
· EBITA uppgick till 3,7 Mkr (1,8 Mkr), med en EBITA-marginal om 12,7 % (12,4 %)
· Vinst per aktie uppgick till 0,05 kr (0,09 kr)
· Vinst efter skatt uppgick till 0,4 Mkr (0,8 Mkr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 Mkr (2,0 Mkr)
· Licens- och underhållsintäkterna uppgick till 17,7 Mkr (9,7 Mkr), en ökning med 83 %

Perioden 1 april - 30 juni 2007
· Nettoomsättningen uppgick till 14,5 Mkr (8,3 Mkr) en ökning med 75 %
· EBITA uppgick till 2,1 Mkr (1,3 Mkr), med en EBITA-marginal om 14,7 % (16,7 %)
· Vinst per aktie uppgick till 0,04 kr (0,10 kr)
· Vinst efter skatt uppgick till 0,4 Mkr (0,8 Mkr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 Mkr (1,1 Mkr)
· Licens- och underhållsintäkterna uppgick till 8,5 Mkr (4,9 Mkr), en ökning med 75 %För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:
Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85BOLAGSINFO
FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.