Investor AB

Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:44 CEST

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • 3 Skandinavien fortsatte att uppvisa god tillväxt och den svenska verksamheten nådde
  EBIT break-even på månadsbasis för juni månad.
 • Inga betydande nyinvesteringar gjordes under kvartalet.
 • Den finansiella ställningen är fortsatt stark och nettokassan uppgick till 1,8 Mdr kronor per den
  30 juni 2009.

Finansiell information

 • Substansvärdet uppgick den 30 juni 2009 till 125.687 Mkr (165 kronor per aktie), jämfört med 115.233 Mkr (150 kronor per aktie) vid årsskiftet 2008. Detta motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 12 (-8) procent under första halvåret 2009.
 • Koncernens resultat, inklusive (orealiserad) värdeförändring, uppgick till 13.830 Mkr (18,13 kronor per aktie) för första halvåret, jämfört med -12.455 Mkr (-16,26 kronor per aktie) för samma period 2008.
 • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 15.196 (-10.595) Mkr under perioden. Störst positiv påverkan hade SEB med 3.914 Mkr och störst negativ påverkan hade Saab med -232 Mkr.
 • Operativa investeringar påverkade substansvärdet med -825 (-54) Mkr under perioden.
 • Private Equity-investeringar påverkade substansvärdet med -709 (-1.545) Mkr under perioden.
 • Investoraktiens totalavkastning för årets första sex månader var 6 (-10) procent. Den årliga totalavkastningen har under den senaste femårsperioden varit 12 procent.

För ytterligare information:
Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30