Karo Bio AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:44 CEST

FORTSATT FOKUS PÅ KÄRNPROJEKTEN

Perioden januari-juni i korthet
· Nettoomsättningen uppgick till 4,4 (7,2) MSEK, varav andra kvartalet 2,2 (5,5) MSEK

· Periodens resultat förbättrades till -82,7 (-101,8) MSEK, varav andra kvartalet -36,8 (-49,9) MSEK

· Resultat per aktie ökade till -0,71 (-0,88) SEK, varav andra kvartalet -0,32 (-0,43) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -79,6 (-105,7) MSEK, varav andra kvartalet -38,6 (-49,7) MSEK

· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 156,3 (329,2) MSEK

· Vid The Annual American College of Cardiology Meeting i Orlando, Florida, den 29 mars, presenterades resultat från Karo Bios fas IIb-studie med eprotirome som tillägg till statin­behandling

· I mars rapporterades positiva resultat från det kliniska fas I-programmet för KB3305. Förutom friska frivilliga försökspersoner ingick en grupp patienter med typ 2-diabetes i studierna

· Inom samarbetet med Zydus Cadila har flera genombrott gjorts som ökar möjligheterna för att hitta lämpliga substanser för vidare utveckling till läkemedelskandidater

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olof Wallström, verkställande direktör, tel. 08 608 60 20
Erika Söderberg Johnson, finansdirektör, tel. 08 608 60 52