PartnerTech AB

Delårsrapport januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 13:18 CEST

Kraftigt minskad efterfrågan under det andra kvartalet

ANDRA KVARTALET 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 519,5 MSEK (694,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (8,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,8 MSEK (3,7)
 • Resultatet efter skatt per aktie blev SEK -1,09 (0,29)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 35,8 MSEK (-16,2)

FÖRSTA HALVÅRET 2009
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 113,7 MSEK (1 306,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-1,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,2 MSEK (-6,1)
 • Resultatet efter skatt per aktie blev -1,04 SEK (-0,48)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -0,8 MSEK (-1,6)
 • Soliditeten ökade till 42,2 procent (36,7)

Läs eller ladda ner hela rapporten nedan.

 

För ytterligare information kontakta:

Rune Glavare, VD och koncernchef
tfn 040-10 26 40 eller 0706-20 24 54

Jonas Arkestad, Ekonomichef
tfn 040-10 26 42 eller 0706-59 15 10

Petra Edvinsson, IR och Kommunikationsansvarig
Tfn 040-10 26 43 eller 0768-65 74 30

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech omsätter cirka 2,4 miljarder kronor och har ungefär 1 400 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Malmö, är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm. www.partnertech.se

Informationen i denna delårsrapport har sänts till Finansinspektionen.