Cybercom Group

Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:01 CEST

• Omsättningen uppgår till 455,0 MSEK (463,8)

  • Rörelsemarginal EBITDA är 9,5% (11,1)
  • Resultat per aktie uppgår till 0,61 SEK (0,91)


Januari - juni

  • Omsättningen ökar med 3% till 932,6 MSEK (908,2)
  • Rörelsemarginal EBITDA 6,5% (11,2)
  • Resultat per aktie är -8,88 SEK (1,96) för hela verksamheten, inkl goodwillnedskrivning

 

  • Finansiella åtgärder under året

- Nedskrivning av goodwill om 280 MSEK
- Omstruktureringskostnader om 28 MSEK
- Nyemission genomförd om 100 MSEK

 


Ett starkt andra kvartal i en svår marknad
Cybercoms utveckling under andra kvartalet är stark i rådande marknadssituation och kassaflödet från den löpande verksamheten är stabilt. Cybercoms rörelsemarginal EBITDA är 9,5% för årets andra kvartal. De åtgärder som Cybercom lanserade i februari har börjat visa positiva resultat. Generellt så upplever vi även en ökad efterfrågan på våra tjänster under andra kvartalet och Cybercoms orderflöde har ökat. Allt fler kunder, både befintliga och nya, finner vår affärsmodell Global Sourcing attraktiv. De nya affärerna vi vunnit genom vår närvaro i USA sker till exempel med Global Sourcing från Kina, Rumänien och Norden. Vi noterar den positiva utvecklingen men har stor respekt för den rådande konjunkturen under kommande halvår och har fortsatt stort fokus på vår kostnadseffektivitet.

Cybercoms beprövade strategi är att skapa långsiktiga partnersamarbeten med våra kunder för att på bästa sätt addera mervärde till kundens affär. Vår närvaro i USA, som är initierad av en kunds behov, är ett sådant exempel. Cybercom följer sina kunder ut i världen för att finnas nära kundernas egna strategiska etableringar som de ser som betydande för framtida tillväxt. USA, Kina och Indien är sådana länder.

Under kvartalet har Cybercom genomfört en nyemission, som ger Cybercom ett ökat handlingsutrymme att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår i rådande marknad. Vi får stärkta förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget på en global marknad. En del av emissionen ska också användas till att anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed stärka Cybercoms finansiella position långsiktigt.

Det finns fortfarande stora utmaningar i den rådande marknaden men också möjligheter. Cybercom är ett internationellt bolag med en stark bas i Norden. Den globala ekonomins avmattning påverkar den nordiska marknaden för IT-tjänster och därmed vår verksamhet, samtidigt som Cybercoms internationella verksamheter stärker bolaget. Globaliseringen spelar en viktig roll och vi fortsätter utveckla bolaget i linje med vår strategi. Vi bygger ett internationellt Cybercom, med en geografisk struktur för en långsiktig affär.


Stockholm den 17 juli 2009

Patrik Boman
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef tel. + 46 73 983 89 79
Odd Bolin, Finansdirektör tel. + 46 70 428 31 73
Kristina Cato, Informationsdirektör tel. + 46 70 864 47 02
Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, webbportaler, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 25 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se