Duroc AB

Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 13:16 CEST

Första halvåret
- förvärv och effektiva kostnadssänkningar

Investeringsklimatet på marknaden är fortsatt kärvt och koncernens orderingång och omsättning har fortsatt minska. Genom snabbt verkställda kostnadsanpassningar i våra verksamheter har vi lyckats nå besparingar om ca 25 Mkr redan under första halvåret. Samtidigt öppnar konjunkturläget nya möjligheter och i juni förvärvades Hard and Special Steels av SSAB Tunnplåt.
-Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 211,0 Mkr (367,4).
-Rörelseresultatet blev 2,1 Mkr (7,6).
-Resultatet efter skatt blev 0,6 Mkr (6,4).
-Nettoresultatet per aktie blev 0,08 kronor (0,87).
-Eget kapital/aktie var vid periodens utgång 34,63 kronor (34,60).
-Soliditeten var 65 % (56).

Andra kvartalet
-Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 92,6 Mkr (209,3).
-Rörelseresultatet blev 6,2 Mkr (-0,2).
-Resultatet efter skatt blev 4,1 Mkr (1,0).
-Nettoresultatet per aktie blev 0,56 kronor (0,14).
-Förvärvet av Hard and Special Steels genererade en övrig rörelseintäkt
om 6,2 Mkr i kvartalet.
För ytterligare information
Kontakta Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33
Om Duroc-koncernen
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har ca 270 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
www.duroc.se charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR,