Beijer Electronics AB

Delårsrapport Januari-Juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 13:17 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 562,4 mkr (650,1)
• Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 33,7 mkr (57,2), resultatet har därefter belastats med engångskostnader om 7,5 mkr
• Vinsten efter skatt uppgick till 14,3 mkr (35,8)
• Vinsten per aktie efter skatt var 2,16 kronor (5,26)
• Åtgärdsprogram som genomförts kommer att ge besparingar om 50 mkr under året
• Nytt samarbetsavtal med Mitsubishi Electric rörande Tyskland
• Fortsatt starkt fokus på produktutveckling och lansering av en ny generation Industrial routing switches inom IDC

VD Fredrik Jönssons kommenterar

"Den globala ekonomiska krisen och utvecklingen under det första halvåret 2009 har klart påverkat verksamheten. Orderingången under det andra kvartalet var i nivå med det första kvartalet. Försäljningen under andra kvartalet var sju procent lägre än första kvartalet dock betydligt lägre än under andra kvartalet föregående år.

Mot slutet av perioden såg vi en stabilisering på marknaden. Mest glädjande var att affärsområde IDC ökade orderingången med en tillväxt på 32 procent under andra kvartalet. Trots lägre försäljning och resultat för gruppen som helhet är jag ändå relativt nöjd med utfallet och siffrorna för första halvåret med tanke på de betydande volymtappen. Dessa volymtapp har vi kompenserat med ett tidigt genomfört kostnadsbesparingsprogram som minskat kostnaderna med 24 mkr under halvåret, varav 15 mkr under det andra kvartalet.

Det åtgärdsprogram som genomfördes under andra kvartalet belastar resultatet med 7,5 mkr under perioden. Vi kommer att sänka omkostnaderna med minst 50 mkr under året. Bedömningen är att bolaget nu inte bara är rätt anpassat för nuvarande volymer utan även för att kunna prestera en god lönsamhet framöver.

Koncernens tre affärsområden har alla arbetat hårt med besparingar och effektiviseringar. Affärsområdet Automation har fått nya kunder inom sina prioriterade segment VA och fastighetsautomation.
HMI Products ser en tendens till ökad försäljning under det andra halvåret. Affärsområdet har tecknat ett viktigt samarbetsavtal med Mitsubishi Electric i Tyskland, där Beijer Electronics kommer att börja sälja hela Mitsubishi Electrics produktprogram inom industriautomation på den tyska marknaden. Beijer Electronics kommer därmed att ha samma breda erbjudande på den tyska marknaden som vi sedan tidigare har på den nordiska marknaden vilket, bör resultera i växande volymer. IDC nådde all time high i orderingång under det andra kvartalet och utsikterna för kommande kvartal är klartpositiva. IDC ökade orderingången med åtta procent under det första halvåret och förbättrade rörelseresultatet med 30 procent.

Sammantaget har vi arbetat för att snabbt och effektivt anpassa vår kostnadsmassa till den lägre efterfrågan ifrån marknaden och vi bedömer att vi är väl positionerade för en vändning på marknaden. Vi har haft ett fortsatt starkt fokus på produktutveckling inom både HMI Products och IDC. Vidare har säljorganisationen effektiviserats för att bättre ta tillvara möjligheterna på marknaden. Vi är övertygade om att koncernen kommer att gå starkare ur den ekonomiska krisen med långsiktigt högre lönsamhet."