Intrum Justitia AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 08:32 CEST

Andra kvartalet 2009

  • Koncernens nettoomsättning andra kvartalet 2009 uppgick till 1 050,8 MSEK (890,8), en ökning med 18,0 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 4,0 procent (10,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 158,5 MSEK (179,5). I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto -5,2 MSEK (+0,1). Resultatet belastas även med förlust vid avyttring av verksamheten i Skottland med 15,1 MSEK. Resultatet för motsvarande kvartal föregående år inkluderade en vinst på 8,9 MSEK vid avyttring av ett kreditinformationsföretag i Schweiz. Exklusive dessa poster förbättrades rörelseresultatet med 4,9 procent till 178,8 MSEK (170,5), motsvarande en rörelsemarginal om 16,9 procent (19,1).
  • Nettoresultatet minskade med 5,9 procent, till 105,4 MSEK (112,0).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,32 SEK (1,42).

• Investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 368,9 MSEK (250,6).

 

Den fullständiga rapporten medföljer som bilaga

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com.

För att delta via telefon, ring 08-5051 3643 eller +44 (0)20 7806 1968, följt av kod 4415665.

Rapporten kommenteras av VD och koncernchef Lars Wollung och ekonomi- och finansdirektör Monika Elling i en telefonkonferens idag kl 9.00. Presentationen kan följas via

För ytterligare information v g kontakta:

Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 02

Monika Elling, CFO
Tel: 08 546 10 201, Mobil: 0705 12 02 01


Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924 och har 3 400 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com