Boliden AB

Delårsrapport januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 13:18 CEST

Högre priser och stabil gruvproduktion under andra kvartalet

Andra kvartalet 2009

  • Försäljningsintäkterna uppgick till 6 439 (7 885) MSEK
  • Rörelseresultatet var 654 (406) MSEK
  • Omvärdering av smältverkens processlager ingår med 177 (-125) MSEK
  • Rörelseresultatet exklusive omvärderingen av processlager var 477 (531) MSEK
  • Förbättrat kassaflöde jämfört med första kvartalet
  • Resultatet per aktie var 1,58 (0,95) SEKKontaktpersoner för information:

Lennart Evrell, VD och koncernchef
Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Johan Fant, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Frans Benson, chef Investor Relations
Tel: +46 8 610 15 23