Effnet AB

DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 09:21 CEST

  • Effnetkoncernens omsättning för det andra kvartalet 2009 uppgick till MSEK 6,2 (7,2). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 9,7 (11,3).
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet var MSEK -2,1 (-2,9) och för sexmånadersperioden MSEK -6,5 (-6,6). Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till MSEK -2,1 (-2,8) och för sexmånadersperioden till -6,5 (-6,4) eller SEK -0,06 (-0,06) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK -5,6 (-5,7) och för sexmånadersperioden till MSEK -5,1 (-10,8) eller SEK -0,05 (-0,10) per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 2,3 (vid årsskiftet 5,7) vilket motsvarar SEK 0,02 (0,05) per aktie. Eget kapital uppgick till MSEK 11,0 (vid årsskiftet 17,4) eller SEK 0,10 (0,16) per aktie.
  • Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 46 (vid årsskiftet 63) procent.

Händelser efter periodens slut

  • Jonas Saric efterträder den 17 augusti 2009 Marcus Olsson som CFO för Effnetkoncernen. Jonas är civilekonom och kommer senast från posten som CFO för det skandinaviska fastighetsbolaget Fredensborg AS. Han har också erfarenhet från kvalificerade uppdrag inom branscher såsom bank- och handelsverksamhet.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta
Kenneth Lundgren, Verkställande direktör, 013 36 86 00, 0703 69 00 29
Marcus Olsson, Finanschef, 0708 99 86 06