World Class

Delårsrapport januari - juni 2009, World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 11:48 CEST

Omsättningen uppgick till 100,7 Mkr med ett resultat före skatt på 12,4 Mkr.
Omsättningstillväxt om 33 % med en vinstmarginal på 10,9 % för januari t.o.m juni 2009.


1 april - 30 juni 2009
Omsättningen för perioden uppgår till 48,2 mkr (46,6 mkr), en ökning med 3 % jämfört med 2008
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till -5,2 mkr (0,1 mkr)
Resultat före skatt för perioden uppgår till 12,5 mkr (0,5 mkr)
Periodens resultat uppgår till 11,0 mkr (1,7 mkr)
Periodens resultat per aktie uppgår till 0,58 kr (-0,01)

1 januari - 30 juni 2009

Omsättningen för perioden uppgår till 100,7 mkr (75,8 mkr), en ökning med 33 % jämfört med 2008
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till -3,9 mkr (3,3 mkr)
Resultat före skatt för perioden uppgår till 12,4 mkr (3,4 mkr)
Periodens resultat uppgår till 12,7 mkr (-0,2 mkr)
Periodens resultat per aktie uppgår till 0,50 kr (0,12)

Väsentliga händelser under perioden
Avvecklingen av verksamheten i Belgien är slutförd samt försäljningen av den kvarvarande anläggningen i centrala Bryssel. Detta har lett till en väsentlig resultatförbättring. Den sålda enheten fortsätter att verka under World Class varumärke som franchise och kommer att generera intäkter för bolaget framgent.
Bolaget har sålt 20 % av dotterbolaget World Class Nybroplan AB för 3 Mkr vilket innebär en värdering av anläggningen om 15 Mkr. World Class Nybroplan är i drift sedan 8 maj och kommer att ha full kapacitet från mitten av augusti. Bolaget har i nuläget över 2 000 medlemmar och tror på en stark medlemstillväxt under hösten vilket betyder att målet att nå 3 000 medlemmar vid årsskiftet står fast.

Omorganisation på personalsidan har skett som ger kostnadsbesparingar och större fokus på att accelerera resultatutvecklingen. Detta har gett tydliga resultat i Polen och Tjeckien under perioden. Sammantaget skall andra halvåret redovisa en ännu effektivare organisation med fortsatt fokus på försäljning.

Fitness Solutions omsatte 12 Mkr och gjorde ett resultat på 2,8 Mkr (EBITDA), vilket ligger i nivå med budget. Trots en fortsatt besvärlig finansmarknad ser förutsättningarna bra ut även för det andra halvåret.

Rumänien visar en omsättningsökning på 44 % under perioden till 26,5 Mkr samt en ökning av EBITDA-resultatet med 22 % till 6,9 Mkr på jämförande enheter. Varumärket World Class har en mycket stark position på marknaden och tycks absorbera tillväxten samtidigt som man också stärker sin ledande position. Trots den goda resultatutvecklingen har kostnadsbesparingar genomförts även här.

Kvartalsrapport kan även laddas ned på http://www.worldclass.se/svenska/Investor_Relations/Kalender/

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class International
Tel. +46 705119014
ulf@worldclass.se

World Class Certified Adviser på First North är:
Eyer Fondkommission AB, Tel: +46 31 761 22 30

Om World Class Seagull International AB:
World Class Seagull International AB är en internationell koncern med 38 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2008 cirka 172 miljoner SEK vid de egna anläggningarna. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och listades på NASDAQ-OMX First North våren 2008. www.worldclass.se