Electrolux AB

Delårsrapport januari – juni 2012

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 08:54 CEST

Sammanfattning av andra kvartalet 2012

• Nettoomsättningen uppgick till 27 763 Mkr (24 143) och periodens resultat till 763 Mkr (561), vilket motsvarar 2,67 kr (1,97) per aktie.


• Nettoomsättningen förbättrades med 15%, varav 5,8% avsåg organisk tillväxt, 5,6% förvärv och 3,6% förändringar av valutakurser.


• Stark organisk tillväxt, framförallt i Latinamerika och Asien, bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.


• Verksamheten i Europa tog marknadsandelar inom alla produktkategorier inom vitvaror.


• Rörelseresultatet förbättrades till 1 150 Mkr (745), motsvarande en marginal på 4,1% (3,1).


• Högre försäljningspriser i Nordamerika hade en positiv påverkan på rörelseresultatet.


• Förbättringar av volym, pris och mix bidrog positivt till resultatet i Latinamerika.


• Högre kostnader för råmaterial fortsatte att påverka resultatet negativt, men i lägre grad än under tidigare kvartal. De ökade kostnaderna har motverkats av effektiviseringar.


• Starkt kassaflöde under kvartalet.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 19 juli 2012 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.


En presentation av koncernens andra kvartal 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir


För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53
, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436
, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087
, USA


Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/interim-report-webcast


För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir