Anoto Group AB

Delårsrapport januari-juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2012 08:41 CEST

  • Omsättningen för det första halvåret uppgick till 111 (99) MSEK och omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 54 (40) MSEK.
  • Bruttomarginalen för det första halvåret uppgick till 71% (68) och bruttomarginalen för det andra kvartalet uppgick till 69% (73). Bruttoresultatet för perioden uppgick till 79 (68) och bruttoresultatet för det andra kvartalet uppgick till 37 (29) MSEK.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för det första halvåret uppgick till -1 (-2) MSEK. EBITDA för det andra kvartalet uppgick till -3 (-7) MSEK.
  • Resultat efter skatt för det första halvåret uppgick till -11 (-10) MSEK och resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -8 (-11) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning under första halvåret uppgick till -0,08 (-0,08) SEK och resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,06 (-0,08) SEK.
  • Kassaflödet för det första halvåret blev -11 (-30) MSEK och kassaflödet för det andra kvartalet uppgick till -9 (-16) MSEK.

Kommentarer från VD

LANSERING AV LIVE PDF

Intäkterna under det andra kvartalet blev lägre än förväntat både inom Business Solutions och inom Technology Licensing trots optimistiska prognoser från våra partners under första kvartalet. De totala intäkterna uppgick till 54 MSEK jämfört med 57 MSEK under första kvartalet. Bruttomarginalen under andra kvartalet uppgick till 69 % jämfört med 71 % under första kvartalet. Nettoresultatet uppgick till minus 7,7 MSEK, och kassaflödet på minus 9,4 MSEK var inte tillfredsställande. C Technologies motsvarade förväntningarna och levererade sedan länge efterlängtade större volymer, i första hand till sin OEM-kund inom e-banking, Crealogix AG.

Sedan förvärvet av Xpaper-teknologin från Talario i januari 2012 har vi arbetat med att integrera Talarios dokumentutskrifts- och dokumentinsamlingskomponenter tillsammans med stödjande webbtjänster. Produkten, som heter LIVE PDF ™, är nu klar för lansering och kommer att levereras med alla digitala pennor för användning inom Business Solutions från och med slutet av det tredje kvartalet. LIVE PDF ™ gör det möjligt att samla in information på papper och på ett enkelt sätt digitalisera, dela med sig av, uppdatera i realtid och distribuera information till individer och databaser. LIVE PDF ™ blir den första i en serie av LIVE-produkter från Anoto.

Vi för fortsatt diskussioner med våra partners inom Business Solutions i syfte att förena våra resurser och intressen. Målet är att, genom att utnyttja deras kompetens, kundreferenser och närvaro inom olika marknadssegment samt genom att bygga relationer med flera oberoende programvaruleverantörer, skapa mervärde för återförsäljare och systemintegratörer. Detta har börjat hända, särskilt inom sjukvård, fältarbete och försäkring, där större företag vill bygga in lösningar för datainsamling med digital penna i sina affärssystem.

Sjukvården i Storbritannien är vår för närvarande starkaste marknad men vi såg under det andra kvartalet en breddning av vår verksamhet inom andra segment och inom andra regioner såsom Sydafrika och Sydamerika. I Korea har ett stort bilföretag genomfört pilottester och avser att lansera en lösning med digital penna och papper för kvalitetskontroll i sina fabriker. Det första två installationerna är planerade att påbörjas i oktober med installationer i ytterligare fyra fabriker planerade före årets utgång.

Verksamhetsområdet Technology Licensing presterade under förväntningarna även under det andra kvartalet. Vi är dock glada att se att vår joint venture partner TStudy har börjar leverera interaktiva lösningar för klassrum. Hittills har deras system Symphony, i tillägg till installationer i privata skolor, även installerats i ett 30-tal offentliga skolor i Korea med en förväntan om att antalet offentliga skolor med Symphony kommer att överstiga 100 vid årets slut. I Kina har TStudy öppnat lokaler med ett permanent showroom i Shanghai och planerar att öppna ett showroom även i Beijing i slutet av augusti. Vår partner Dai Nippon Printing marknadsför aktivt sina interaktiva klassrumslösningar i ett flertal japanska medier.

Vårt brittiska dotterbolag, Destiny Wireless Ltd, lanserade under andra kvartalet INKWORKS™, ett nytt och innovativt molnbaserat system för digital datainsamling. Detta nya system ger en fullt skalbar plattform som innehåller funktionalitet för digital penna och som gör att användare för första gången kan utforma och publicera sina egna digitala formulär. INKWORKS™ ger också kunden möjlighet att direkt styra användare, användargrupper och arbetsflöden samt att centralt hantera konfiguration av mobila enheter.

Rörelsens omkostnader var 2 MSEK högre än vår målsättning för det andra kvartalet, dels på grund av extra kostnader för utveckling av nya pennor och dels på grund av flytt av ledningen för supply chain till Hong Kong. Avsikten med flytten av ledningen för supply chain är att skapa en närmare relation till våra komponentleverantörer och samarbetspartners inom tillverkning. Detta är en av flera pågående aktiviteter för att förbättra den operativa kontrollen.  

Utsikter

Baserat på aktuell aktivitet och pågående projekt förväntar vi oss en gradvis förbättring av verksamheten under andra halvåret. Vi förväntar oss också att vårt kassaflöde och vår balansräkning förbättras gradvis. Anotos kassa förväntas vara tillräcklig för att stödja vår verksamhet under resten av året.

För komplett rapport, vänligen se bifogat dokument.

 

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig från kl. 09.00 den 3 augusti och en webbkonferens kommer att hållas kl. 11.00 samma dag. För mer information gå till www.anoto.com/investors.

 

 Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2012 kl. 08:30.

 För ytterligare information kontakta:

Stein Revelsby, VD
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Dan Wahrenberg, CFO
Tel. +46 (0)733 45 10 19

 

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com