Sparbanken Öresund AB

Delårsrapport januari – juni 2012: Sparbanken Öresund har stärkt sin finansiella ställning

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 10:10 CEST

Sparbanken Öresunds resultat före kreditförluster första halvåret 2012 uppgick till cirka 113,4 mnkr, vilket är en ökning med cirka 20 mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Bankens totala affärsvolym har ökat, om än blygsamt, vilket bland annat beror på den ekonomiska oron i omvärlden, en dämpad investeringsvilja och en svag börsutveckling.

– Sparbanken Öresunds resultat före kreditförluster är en effekt av ett halvår som präglats av hög aktivitet, säger Lars Ljungälv, VD Sparbanken Öresund. Vi noterar en fortsatt positiv utveckling på kundsidan och det är uppenbart att det koncept som vi erbjuder, att vara en stark regional bank med nära relationer till sina kunder, är efterfrågat.

– Med en omvärld där stor ekonomisk osäkerhet råder är det tillfredsställande att konstatera, dels att vi inte har någon exponering i krisdrabbade länder, dels att det på vår hemmamarknad, västra Skåne och Öresundsregionen, finns en fortsatt optimism samt att bankens finansiella ställning är stark, fortsätter Lars Ljungälv.

Banken uppfyller gott och väl de nya kraven på egenkapital och likviditet som ställs på banker och finansinstitut i och med införandet av Basel III. För att stärka bankens rörelsefrihet har ett förlagslån om 275 miljoner kronor getts ut under våren. Genom förlagslånet stärker Sparbanken Öresund sin kapitalbas och får därigenom möjlighet att göra ytterligare offensiva satsningar i regionen.

 • Koncernens rörelseresultat före kreditförluster för första halvåret 2012 uppgick till 113,4 mnkr (93,4 motsvarande period 2011).
 • Affärsvolymen uppgick till 93,2 mdkr den 30 juni 2012. Det är en ökning med 2,3 procent sedan årsskiftet samt en ökning med 2,0 procent jämfört med den 30 juni 2011.
 • Sparandet uppgick till cirka 10,8 mdkr, vilket är en ökning med 3,1 procent sedan årsskiftet och en minskning med 12,4 procent jämfört med första halvåret 2011.
 • Den totala inlåningen uppgick till cirka 23 mdkr, vilket är en ökning med 1,9 procent sedan årsskiftet och 6,6 procent jämfört med första halvåret 2011.
 • Reserveringar för kreditförluster uppgick till 53,2 mnkr.
 • Koncernens rörelseresultat för första halvåret 2012 uppgick till 60,2 mnkr (67,7 motsvarande period 2011).
 • Kapitaltäckningskvoten i banken är 1,80 (1,71 vid halvårsskiftet 2011) och 1,71 (1,40 vid halvårsskiftet 2011) för den finansiella gruppen.
 • Kärnprimärkapitalrelationen i banken är 13,02 procent (13,67 vid halvårsskiftet 2011) och 12,32 (11,22 vid halvårsskiftet 2011) för den finansiella gruppen.
 • Likviditetsreserven uppgick till 2.647 mnkr (1.704 vid halvårsskiftet 2011) och totala likvida tillgångar uppgick till 4.808 mnkr (2.946 vid halvårsskiftet 2011).

Det första halvåret 2012 har präglats av omfattande kundaktiviteter, ett antal lanseringar och fortsatt arbete för att vidare utveckla Sparbanken Öresund till regionens bank.

 • Utvecklingen på kundsidan är fortsatt positiv. Allt fler privatpersoner väljer Sparbanken Öresund som sin bank. Nya produkter och tjänster har fått ett positivt mottagande och växer. Framför allt inom områdena kapitalförvaltning och placering som lanserats under det senaste året. Även på företagssidan har banken fått nya kunder bland framför allt små och medelstora företag, där Sparbanken Öresund av tradition redan är stark.
 • Inom Private Banking fortsätter Sparbanken Öresund att växa i snabb takt.  Tjänsten, som är strategiskt viktig för banken vänder sig till privatpersoner, företag och stiftelser med minst en miljon i placeringsbart kapital.
 • Under det första halvåret 2012 har bankens kontorsnät förstärkts och utvecklats. Ett nytt kontor har öppnat i den expansiva stadsdelen Hyllie i Malmö och bankens Välakontor i Helsingborg har ett nytt koncept introducerats. Även verksamheten i Lund har setts över för att förstärka erbjudandet till både företags- och privatkunder.
 • Under våren har banken startat egen finansbolagsverksamhet som ett led i strävan att öka konkurrenskraften och ytterligare stärka och komplettera erbjudandet gentemot företagskunder.          I samband med satsningen har det tidigare samarbetet med Société Générale avslutats.
 • Sparbanken Öresund är en av två banker med tydligt ökade marknadsandelar inom utlåning till bostadsfinansiering, enligt statistik från Värderingsdata.

För mer information, var god kontakta:

Lars Ljungälv, VD, 040-608 10 19

lars.ljungalv@sparbankenoresund.se

Katarina Jönsson, Kommunikatör, 040-608 10 41, 0767-20 96 30

katarina.jonsson@sparbankenoresund.se

 

 Om Sparbanken Öresund

Sparbanken Öresund AB (publ) är en regional fullservicebank med lokalt engagemang och fullt fokus på Öresundsregionen. Banken erbjuder privatpersoner samt små och medelstora företag finansiella helhetslösningar i samarbete med marknadens främsta leverantörer. Sparbanken Öresund har 34 kontor på 25 orter i västra Skåne.