Sparbanken Skåne

Delårsrapport januari - juni 2013

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 15:30 CEST

Genom stabil utveckling och god intjäning kan Sparbanken 1826 uppvisa ett starkt första halvår med ett rörelseresultat på 101,8 mkr. Ett lågt ränteläge har medfört lägre räntenetto, som dock vägts upp av lägre avskrivningar. Resultatet är därför i linje med föregående år.

- Prognosen från årsredovisningen 2012 kvarstår och utifrån rådande marknadsförutsättningar räknar vi med att redovisa en högre vinst för 2013 än för året innan, säger Bo Bengtsson, VD i Sparbanken 1826.

Första halvåret i korthet

Koncernens rörelseresultat uppgick till 107,3 mkr (123,8 mkr)

Rörelseresultatet i sparbanken uppgick till 101,8 mkr (101,0 mkr)

Affärsvolymen i sparbanken uppgick till 57,8 mdr (55,7 mdr)

Räntabilitet på eget kapital i sparbanken 10,2 % (10,5 %)

Kapitaltäckningskvoten i sparbanken uppgick till 1,8 (1,7)

Kapitaltäckningsgraden i sparbanken uppgick till 14,2 % (13,7 %)

Likviditetsreserven i sparbanken uppgick till 3.295 mkr (3.384 mkr)

Kvoten mellan inlåning och utlåning i sparbanken uppgick till 1,19 (1,19)

(Uppgifterna inom parantes avser jan - jun 2012)


Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 58 miljarder och ca 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och en av de största sparbankerna i Sverige. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.