Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2013

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 09:05 CEST

Andra kvartalet 2013

• Nettoomsättningen uppgick till 2 674 KSEK (1 415 KSEK). 

• Resultatet uppgick till -1 735 KSEK (-2 749 KSEK). 

• Resultat per aktie -0,003 SEK (-0,01 SEK). 

• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 13 282 KSEK (10 213 KSEK). 

• Distributionsavtal i flera amerikanska delstater. 

• Officiell vinsponsor för Alpe d`Huzes. 

• Listning på GXG Market First Quote. 

• Fulltecknad företrädesemission.


Januari – juni 2013 

• Nettoomsättningen uppgick till 3 052 KSEK (2 893 KSEK). 

• Resultatet uppgick till -3 962 KSEK (-5 347 KSEK). 

• Resultat per aktie -0,01 KSEK (-0,03 SEK).


Väsentliga händelser efter rapporttillfället 

• TV-reklam för Easy Wine Glass. 

• Försäljning på ny stor potentiell marknad i Balkanländerna. 

• Kroatiskt industribolag förbereder bud på Cefour Wine. 

• Reklamexponering på EWG inbringar 1 MSEK.


För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Bergholts, VD mikael@cefourwine.com. Tel: +46 (0)44-781 66 51

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com